MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinAksjon MinJulegave
Kontakt Misjonskirken Norge
Kontakt e-post:post
Telefon:+47 23 32 57 50
Adresse:
Chr. Krohgsgt. 34
0186 OSLO
Norge

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.

Prosjekter fra Misjonskirken Norge
Leir-og lederutvikling i UNG
UNG satser på å utvikle og bygge gode og sunne ledere. På leirene og i samlingene gjennom året får unge ledere verdifulle erfaringer og innsikt.
Misjonsforbundet UNG
UNG serverer gode fellesskap, undervisning for livet og inspirasjon lokalt og nasjonalt! Vi styrker veksten i menighetene. Takk for din gave til UNG gjennom prosjektene.
UTRUSTE UNG-LEDERE
Misjonsforbundet UNG vil utruste ledere, ansatte og medarbeidere i Misjonsforbundets menigheter for å få et voksende og levende barne- og ungdomsarbeid. Din gave til dette prosjektet omsetter gode ønsker og visjoner til praktiske tiltak.
Hjelp til internflyktninger
Colombia er det landet i verden med flest internflyktninger. Vi vil være med å forvandle en bydel hvor mange av dem holder til.
Vekst 2020
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye menneske...
Rehabilitering av barn
Jakobs hus hjelper hvert år mellom 20 og 30 barn, i alderen syv til tolv år, ut av et liv preget av rusmisbruk.
Barnefond i Romania
Det er umulig å besøke, høre eller lese om Romania uten å kjenne behovet for å hjelpe mennesker som lever i fattigdom og nød. Barn er spesielt utsatt, og gjennom vårt barnefond ønsker vi å hjelpe dem.
Kvinner og barns rettigheter
Deler av den colombianske machokulturen kan virke undertrykkende, spesielt på kvinner og barn. Vi vil hjelpe kvinner og barn slik at deres rettigheter blir respektert.
Støtte til evangelister og pastorer
Støtte til pastor- og evangelistlønninger har vært viktig siden vi startet misjonsarbeidet i Kongo.

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone