MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinAksjon MinJulegave
Kontakt Maritastiftelsen
Kontakt e-post:marita
Telefon:+47 22 04 54 00
Addresse:
Holstsgate 6
0473 OSLO
Norge

Maritastiftelsen

Maritastiftelsen ble startet i 1984 av Leiv O Holstad og formålet er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.

Mange har vel kanskje hørt ordtaket: ”Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet”. Dette gir et godt bilde på hvordan Maritastiftelsen tenker i sitt arbeid. Skal vi hjelpe mennesker til komme seg på beina igjen, må vi hjelpe de til å forsørge seg selv og ta vare på de rundt seg. Det er et helt liv vi skal hjelpe. Dette er noe av grunnen til at vi hele tiden strekker oss mot å kunne hjelpe mennesker på nye områder. Erfaringen er at hvis tiltakene våre skal virke forebyggende, må vi kunne tilby både jobb, bosted og fellesskap.

Prosjekter fra Maritastiftelsen
Marita Internasjonalt
Maritastiftelsen har arbeid i 6 land i tillegg til Norge.
Marita Bo Ungdom
Marita Bo er et rus-, kriminalitets- og psykisk helseforebyggende botilbud for ungdom mellom 18 og til og med 23 år.
Maritakafeen
Maritakafeen i Oslo sentrum har siden 1996 vært en kontaktkafé for rusavhengige og kvinner i prostitusjon. Hos oss er det lov å komme som du er, slappe av fra gatelivet og kjøpe litt mat og drikke til en billig penge.
Marita Fengsel
Maritastiftelsen har siden 1986 hatt et bredt og godt samarbeid med ulike fengsler. Ansatte og frivillige medarbeider arrangerer månedlige møter i Oslo fengslene. I tillegg til disse månedlige samlingene, følger vi opp innsatte individuelt med samtal...
Marita Ung
Marita ung er et tilbud for ungdom i alle aldre. Hver fredag holder vi Sub Café åpen fra kl. 19:00 til 23:00.
Marita Women
Vår oppgave er å hjelpe kvinner i prostitusjon til å finne nytt håp og få en ny start på livet. Vi jobber primært med utenlandske kvinner som selger seksuelle tjenester i Norge.

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone