kr
27550
MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinAksjon MinJulegave
Kvinne med sitt nyfødte barn på klinikken. Foto: Øyvind Haraldseid
Kjønnsbasert vold i kirke og samfunn

Misjonskirken Norge

I Kongo er kvinner og barn underpriviligerte grupper. De er ikke sjelden utsatt for vold og overgrep både i hjem og samfunn og er dessuten ofte fraværende der det tas beslutninger.

Etter et forprosjekt i Kongo i 2012, for å kartlegge utbredelse av vold mot kvinner i og utenfor kirken i Kongo, ble det gjennomført et pilotprosjekt i fire store menigheter i bygd og by. Utbredelse av vold var langt større enn det en ante. Prosjektledelsen har fått ros for at en har tatt opp et tabubelagt emne, og gjennom det gjort at mange kvinner har fått hjelp og rettigheter. Bibelen er klar på at vår oppgave som kristne er å kjempe mot alle former for undertrykkelse og samtidig gi mennesker verdighet.

Misjonsforbundet har fått innvilget støtte fra Norad for et permanent prosjekt for perioden 2016 – 2020. Nye pilotmenigheter er valgt ut. Bevisstgjøring av både menn og kvinner, ikke minst av ledere, vil bli vektlagt. Det er mennene som bærer ansvar for å redusere vold og for å gi rettigheter. En vil dessuten konsentrere seg om kirkens nasjonale ledelse, ansatte og styrer. Det er de som legger føringer for hva som er akseptert. Kirkens teologiske fakultet er en viktig målgruppe. En vil arbeide med å opprette råd i menigheter, som har som oppgave å ta opp konkrete saker og støtte voldsofre, og kirken skal utarbeide policy for å motarbeide kjønnsbasert vold.

En vil samarbeide med andre kirker, organisasjoner og med myndighetene for å kunne påvirke samfunnet, ikke minst skolene. Det legges merke til at kirken ut fra sitt verdigrunnlag er pådriver i et slikt prosjekt. Målet er at den kjønnsbaserte volden skal reduseres i kirke og samfunn gjennom prosjektet.

Din gave har betydning. Støtt dette prosjektet med en pengegave allerede nå. Takk for gaven som du gir!

INNSAMLINGSMÅL 2016: kr 125 000,-
 

 

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.
Kampanjer som støtter dette prosjektet
Jeg kjenner stadig på hvor heldig jeg som får leve der jeg bo, og hvor trygt og godt jeg har det, tross for at livet alltid ikke blir som forventet. Jeg har det jeg trenger, så da vil jeg heller være ...
Kampanjeeier
Møinichen, Vibeke
Innsamlet beløpkr 1200,00
Julemesse Misjonskirken Drammen
For oss i Misjonskirken er det viktig at inntektene fra Julemessa går til noen som trenger det mer enn oss selv. Denne gang gir vi til jenter og kvinner i Kongo-Brazzaville
Kampanjeeier
Drammen, Misjonskirken
Innsamlet beløpkr 0,00
Det å blir 40 år er ingen krise. Selv om livet her i nord ikke alltid er en dans på roser, har jeg det likevel utrolig bra. Jeg er takknemlig for det livet jeg har, og ønsker derfor å dele av min rikd...
Kampanjeeier
Møinichen, Vibeke
Innsamlet beløpkr 3150,00
Torbjørg Oline og Stein Eriks bryllupspresang!
Vi er så takknemlige - for hverandre, og for alt vi har. Derfor vil vi i forbindelse med vårt bryllup være med å gi en gave til de som trenger det mer!
Kampanjeeier
oustorp, torbjørg oline
Innsamlet beløpkr 23200,00

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone