MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinAksjon MinJulegave
Soul Children Ecuador

Misjonsalliansen

Hjelp oss å starte Soul Children-kor for tweens i Ecuador.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad (BiG), Soul Children og Misjonsalliansen.

BiG startet opp en ny internasjonal linje høsten 2012. Ett av teamene arbeider i Ecuador, og det er her Misjonsalliansen kommer inn i bildet;

Teamet skal bo på Misjonsalliansens gjestehus, Casa Alianza, og Misjonsalliansens utsendinger skal fungere som veiledere for teammedlemmene.

Prosjektets målsetting er å starte opp Soul Children-bevegelsen i Ecuador, og dette er primært BiG-teamets ansvar. Teammedlemmene er tidligere Soul Children-medlemmer.

I Ecuador jobber Misjonsalliansen i fattige slumområder i Guayaquil – en by med to og en halv million innbyggere, og mange av dem lever i stor fattigdom.

Slummen er sterkt preget av fattigdommen og konsekvensene fattigdom ofte får – som alkohol- og narkotikamisbruk, kriminalitet og dårlige familierelasjoner. I denne situasjonen ønsker Misjonsalliansen å være tilstede og bidra til å gi barn og unge tro på sin egen fremtid. Vi tror at gode fritidstilbud er noen av tiltakene som kan virke preventivt for å hindre rekruttering til kriminelle gjenger i slummen, og derfor ønsker vi å starte opp dette prosjektet.

Menighetene som Misjonsalliansen samarbeider med i Guayaquil savner et verktøy de kan bruke i barne- og ungdomsarbeidet. Søndagsskolen er godt utbygd og sikrer et tilbud for de yngste barna. Men når barna blir ti år og oppover, trengs et annet tilbud til dem. Vi tror Soul Children har noe å bidra med her – på samme måte som vi ser at Soul Children har vært en suksess for menighetsarbeid i Norge.

I første omgang starter vi med tre til fem av Misjonsalliansens samarbeidsmenigheter. Ti-tolv sanger skal oversettes, skrives ned på noter, spilles inn – det som trengs for at teamet skal kunne starte opp arbeidet. Misjonsalliansens nasjonalt ansatte vil være med som tilretteleggere i menighetssamarbeidet, og BiG-teamet skal jobbe med å få Soul Children-arbeidet i gang i «prøve-menighetene». Misjonsalliansens utsendinger vil følge opp teamet når de trenger noen å snakke med og råd for veien videre. Det vil de helt sikkert trenge, for de vil oppleve sterke møter med barn og unge som er rammet av fattigdommen.

For teammedlemmene vil dette være en verdifull erfaring. Misjonsalliansen har lang erfaring med å ha frivillige i prosjektene, og vi vet ut fra deres tilbakemeldinger at dette er måneder som betyr veldig mye for ungdommene selv. Dette former dem som menneske; det utvider horisonten og endrer holdningene for resten av livet.

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kampanjer som støtter dette prosjektet
Hjelp Anders ut av 40-årskrisa
I våres ble jeg 40 år gammel. Jeg merker regla om "førti, feit og ferdig" spinne rundt i hodet som en virvelvind. Halvveis i livet - minst. Kan noen vennligst hjelpe meg ut av førtiårskrisa?
Støttet formål
Kampanjeeier
Bjorvand, Anders Torvill
Innsamlet beløpkr 26250,00

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone