MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinAksjon MinJulegave
Marita Women

Maritastiftelsen

Vår oppgave er å hjelpe kvinner i prostitusjon til å finne nytt håp og få en ny start på livet. Vi jobber primært med utenlandske kvinner som selger seksuelle tjenester i Norge.

Opprinnelse

Marita Women sprang ut fra Maritastiftelsens utadvente virksomhet rettet mot rusavhengige i Oslos gatemiljøer. Flesteparten av de Norske jentene som arbeidet som prostituerte i Oslo var rusavhengige. Derfor har kvinner i gateprostitusjon vært en hovedmålgruppe for Maritastiftelsen. Da stadig flere utenlandske kvinner ble en del av dette bildet, endret dette seg. De utenlandske kvinnene var som regel ikke rusavhengige, og trengte derfor en annen type tilbud enn de norske jentene. Dette ble opprinnelsen til det vi i dag kaller Marita Women.

Human trafficking

Vi vet at en stor prosentandel av kvinnene som selger sex i mange tilfeller er blitt tvunget eller lurt inn i dette arbeidet. Kvinnene er ofte overvåket og blir nøye fulgt med på hvor de beveger seg, hvem de snakker med og hva de har lov til å gjøre. Mange har mye gjeld som de må betale tilbake til ”traffickers (menneskehandlere), halliker, madammer eller ”kjærester” før de er frie til å forlate jobben. I disse tilfellene blir deres verden en syklus av flyplasser, kalde bygater, sex- kjøpere, midlertidige leiligheter og en økende gjeld. Denne virkeligheten kan de etter hvert oppfatte som normal og dermed ser de få muligheter til å finne andre utveier. «Human trafficking» eller menneskehandel er begreper som ofte knyttes til mennesker som blir utnyttet i slike situasjonen.

Vårt ønske med å oppsøke kvinner ute på gaten var å formidle til dem at de ikke var glemt eller alene. Den sjelelige og praktiske støtten vi har mulighet til å gi kvinnene, gir dem et rom til å dele fra livene sine og finne fremtidshåp. Og når de er klare for det, kunne søke etter en vei ut.

Organisasjonen bak prosjektet

Maritastiftelsen

Maritastiftelsen ble startet i 1984 av Leiv O Holstad og formålet er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone