Alle prosjekter

 

MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinAksjon MinJulegave
Danyun te-prosjekt
I det sørvestlige Kina kjemper tebøndene en urettferdig kamp mot de store mellomforhandlerne. Areopagos deltar i et prosjekt som hjelper tebøndene med å danne et andelslag (kooperativ) og få bedre levevilkår
Etter Kristus
Dette nettverket gir folk motivasjon til å leve med Kristus som inspirasjon – gjennom praktiske kurs, bøker og foredrag.
Matutdeling
Hver eneste uke deler vi ut gratis mat til folk som bor på gata og alle andre som kommer til stasjoner.
Magasinet Tørst
Gratismagasinet Tørst gir deg interessante mennesker, eksistensielle tema og inspirasjon – i et format du har tid til å lese.  
Utdanning
Utdanning er nøkkelen til livskvalitet og bærekraftig utvikling. Din gave er en nøkkel som åpner dører og gir barn og unge muligheter og håp for framtiden. Takk fordi du er en nøkkelperson i ADRAs arbeid!
Leir-og lederutvikling i UNG
UNG satser på å utvikle og bygge gode og sunne ledere. På leirene og i samlingene gjennom året får unge ledere verdifulle erfaringer og innsikt.
Running For Freedom 2020 // Bergen
Vi ønsker å se et Norge hvor ingen mennesker utnyttes i tvangsarbeid, tvungen prositusjon, og tvungen tigging eller kriminalitet - et Norge uten moderne slaveri! Ifølge Global Slavery Index (2018) kan det være opptil 9000 ofre for moderne slaveri i N...
Høstgaven 2016
<a class="action-button" href="http://www.misjonsalliansen.no/hva-kan-du-gjoere/gi-en-gave/vis-prosjekt/fundraising_cause/16503">Gi her</a>
Kirkelig dialogsenter
Kirkelig dialogsenter sitt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner.
Vann i Liberia
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Misjonsforbundet UNG
UNG serverer gode fellesskap, undervisning for livet og inspirasjon lokalt og nasjonalt! Vi styrker veksten i menighetene. Takk for din gave til UNG gjennom prosjektene.
TCG Nordica
TCG Nordica startet sitt arbeid april 2000. Svenske Anna Mellergård og kinesiske Wu Yuerong (Helen Wu) delte en begeistring for kunst og kultur og startet driften av TCG Nordica med visjonen: «Stimulating reflection on Human Worth as expressed in var...
Trospraksis
Areopagos arbeider med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Fastlandsprestenes berikelsesprogram
Ukeskurs og påfyll for kinesiske prester.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Institute of Sino-Christian Studies
Institute of Sino Christian Studies (ISCS) ble etablert for å støtte utviklingen av kinesisk teologi.
Filippinene trenger fortsatt hjelp etter tyfonen
Filippinene er ikke så mye i nyhetene lengre, men hjelpen trenges like mye nå. Compassion har over 65.000 barn å ta vare på i Filippenene, og over 100 av våre sentere ble sterkt påvirket av tyfonen.
Home of Grace
På dagsenteret Home of Grace får elever utfordringer og opplevelser de aldri har hatt.
Organisering i Kambodsja
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Marita Internasjonalt
Maritastiftelsen har arbeid i 6 land i tillegg til Norge.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
UTRUSTE UNG-LEDERE
Misjonsforbundet UNG vil utruste ledere, ansatte og medarbeidere i Misjonsforbundets menigheter for å få et voksende og levende barne- og ungdomsarbeid. Din gave til dette prosjektet omsetter gode ønsker og visjoner til praktiske tiltak.
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Muskathlon 2016
Det blir igjen mulig å bli med på Muskathlon til inntekt for Compassion. Neste mulighet er i Uganda i slutten av mai 2016. En reise som vil forandre livet ditt for alltid.
Marita Bo Ungdom
Marita Bo er et rus-, kriminalitets- og psykisk helseforebyggende botilbud for ungdom mellom 18 og til og med 23 år.
Helseprogram for babyer og mammaer i den Dominikanske Republikk
For at et barn skal overleve og få en god start på livet, satser Compassion mange steder på å starte hjelpen allerede når barnet ligger i mors mage. Et av disse prosjektene ønsker vi i Compassion Skandinavia å ta ansvaret for.
Hjelp til internflyktninger
Colombia er det landet i verden med flest internflyktninger. Vi vil være med å forvandle en bydel hvor mange av dem holder til.
Maritakafeen
Maritakafeen i Oslo sentrum har siden 1996 vært en kontaktkafé for rusavhengige og kvinner i prostitusjon. Hos oss er det lov å komme som du er, slappe av fra gatelivet og kjøpe litt mat og drikke til en billig penge.
Mikrofinans i Liberia
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Marita Fengsel
Maritastiftelsen har siden 1986 hatt et bredt og godt samarbeid med ulike fengsler. Ansatte og frivillige medarbeider arrangerer månedlige møter i Oslo fengslene. I tillegg til disse månedlige samlingene, følger vi opp innsatte individuelt med samtal...
Vekst 2020
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye menneske...
Generell gave
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Marita Ung
Marita ung er et tilbud for ungdom i alle aldre. Hver fredag holder vi Sub Café åpen fra kl. 19:00 til 23:00.
Marita Women
Vår oppgave er å hjelpe kvinner i prostitusjon til å finne nytt håp og få en ny start på livet. Vi jobber primært med utenlandske kvinner som selger seksuelle tjenester i Norge.
Rehabilitering av barn
Jakobs hus hjelper hvert år mellom 20 og 30 barn, i alderen syv til tolv år, ut av et liv preget av rusmisbruk.
Skole og utdanning i Vietnam
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Skole og utdanning i Liberia
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Barnefond i Romania
Det er umulig å besøke, høre eller lese om Romania uten å kjenne behovet for å hjelpe mennesker som lever i fattigdom og nød. Barn er spesielt utsatt, og gjennom vårt barnefond ønsker vi å hjelpe dem.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Kirke i Kina
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Kvinner og barns rettigheter
Deler av den colombianske machokulturen kan virke undertrykkende, spesielt på kvinner og barn. Vi vil hjelpe kvinner og barn slik at deres rettigheter blir respektert.
Skole og utdanning i Ecuador
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Støtte til evangelister og pastorer
Støtte til pastor- og evangelistlønninger har vært viktig siden vi startet misjonsarbeidet i Kongo.
Kirkearbeid i Brasil
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Kirkearbeid i Bolivia
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Rent vann i Bolivia
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Bygg en skole
Vi vil gi fattige barn på landsbygda muligheten til å lære seg å lese og skrive.
Rent vann
I Longchuan er det mange som har fått drikkevannet sitt forurenset på grunn av måten det lokale jordbruket har vært driftet med bruk av mye kunstig gjødsel. Misjonsalliansen vil derfor hjelpe mange familier i området til å få rent drikkevann i 2012.
Kjøp en dyreflokk
Kjøp og lån bort en liten dyreflokk til familier på Marinduque. Dette prosjektet kalles ”sharing of blessings”.
Ku-bank
Kubank er en spennende variant av mikrofinans. For at innbyggerne i prosjektområdene skal få et inntektsgrunnlag og sikker tilgang til mat, låner man bort en ku til en familie.
Dyreholdspesialister
I hver småkommune på Marinduque vil en person bli trent opp til å bli spesialist i dyrehold. Disse vil få sponset en utdanning slik at de igjen kan trene opp nye familier som får låne dyr, bistå ved parringer og fødsler. 10 personer vil bli utdannet ...
Teatergrupper
Ungdommer på Marinduque har laget teatergrupper og er ivrige etter å være en del av utviklingen på øya. Ungdommene bruker drama og teater som verktøy i kampanjer i kommunene for saker de brenner for. Under sist valg var teatergruppene aktive i kampan...
Sport
Sport er viktig, også for ungdommer på Filippinene. Hvor enn du kommer, er det ungdommer som spiller basketball på provisoriske baner.
Toaletter
I 2012 vil Misjonsalliansen støtte skoler og barnehager på Marinduque med bedre sanitæranlegg. På mange av skolene og barnehagene har de svært dårlige toaletter, og noen mangler håndvask. Disse forbedringene vil gi flere friske elever og høyere trivs...
Diakoniprosjekter i kirkene
Flere av Misjonsalliansens samarbeidskirker ønsker å gjennomføre diakoniprosjekter hvor de strekker ut en hånd i sine lokalsamfunn.
Kurs om kompostering
I Longchuan er det store utfordringer med forurensning grunnet stor bruk av kunstig gjødsel. Dette har fort til at drikkevann har blitt forurenset, og mye av det lokale jordbruksarealet har nå dårlig kvalitet.
Støtt arbeidet i Vietnam
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
Støtt arbeidet i Liberia
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Kina
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Støtte til Sentrene Creer
Tenk deg at du ikke kan gå. Du har aldri fått hjelp til å lære hvordan. I Guayaquils storbyslum driver vi to senter for å tilby hjelp til barn med funksjonshemninger og deres familier. Og vi trenger din støtte!

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone
min